,

Pitagoras, bądźcie zdrów!

- Dziwne, panie, lato tego roku – słyszy się w lipcu w podmiejskim autobusie w Łodzi. To samo słyszy się nad Bałtykiem i nad Morzem Egejskim. - Pogoda, panie, nieprzychylna. Cały sezon zapowiada się źle – słyszy się też…